Odpowiedzialność

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Jesteśmy świadomi swojej roli i miejsca w łańcuchu powstawania żywności, dlatego naszym nadrzędnym celem jest jakość i bezpieczeństwo produkowanych przez nas produktów.

Dla osiągnięcia tego celu JHJ wdrożyło systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności: ISP 9001, HACCP oraz GMP. Procedury postępowania składające się na nasz system zarządzania jakością obligują nas do ciągłego doskonalenia, dlatego cały czas się rozwijamy i podnosimy nasze standardy bezpieczeństwa żywności oraz jakości produkcji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

W trudnej rzeczywistości nie zapominamy o ludziach i instytucjach potrzebujących wsparcia i pomocy. Sponsorujemy działalność kulturalną, sportową, udzielamy pomocy placówkom naukowym. Bierzemy udział w wielu doraźnych akcjach, które wspierają lokalną społeczność i z tego faktu jesteśmy dumni.