Blog

Możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt użytkowych

Wobec obserwowanego od ponad 30 lat, z coraz większym nasileniem, wzrostu antybiotykooporności bakterii chorobotwórczych i zmniejszającej się skuteczności antybiotyków w leczeniu chorób bakteryjnych ludzi i zwierząt wiele organizacji międzynarodowych oraz krajowych podejmuje wielokierunkowe działania których celem jest jak najszersze uświadomienie, że stosowanie antybiotyków u zwierząt ma wpływ na lekooporność bakterii występujących u ludzi, w tym bakterii chorobotwórczych i warunkowo chorobotwórczych oraz determinuje zwiększenie i rozprzestrzenienie antybiotykooporności.

czytaj dalej

Problemy związane z brakiem apetytu u odsadzonych prosiąt

Problem braku lub osłabionego apetytu u prosiąt ssących jest jednym z coraz trudniejszych zagadnień w wielkotowarowym intensywnym chowie świń. Co ciekawe ujawnia się on głównie tam gdzie wprowadzane są nowe wysoko plenne i szybko rosnące linie świń.

czytaj dalej

Efektywna dezynfekcja fermy

W nowoczesnych, wyspecjalizowanych fermach trzody chlewnej spadek zdrowotności stada może prowadzić do poważnych strat ekonomicznych, dlatego zasady bioasekuracji powinny być integralną częścią całego procesu produkcyjnego.

czytaj dalej