R&D

JHJ Sp. z o.o. dużą część uwagi i nakładów poświęca badaniom nad nowymi produktami biotechnologicznymi i ich zastosowaniami w żywieniu ludzi oraz zwierząt. Poszukujemy nowych mikroorganizmów lub nowych zastosowań tych, które już znamy. Prowadzimy liczne badania nad stworzeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą nam produkować efektywniej i bezodpadowo. Dzięki tym badaniom nasze technologie produkcji są ekologiczne.

Najwięcej naszej uwagi poświęcamy:

  • selekcji szczepów, które mogą być skuteczną alternatywą dla niektórych antybiotyków
  • poprawie efektywności produkcji zwierzęcej
  • redukcji emisji odorów i gazów szkodliwych towarzyszących intensywnej produkcji zwierzęcej
  • poprawie bezpieczeństwa żywności
  • selekcji szczepów, które mogą wspierać leczenie zespołu jelita drażliwego, choroby wrzodowej i innych chorób układu trawiennego
  • biologicznej produkcji substancji otrzymywanych obecnie drogą syntezy chemicznej

Nasze poszukiwania nie byłyby tak owocne gdyby nie intensywna współpraca naszego Działu Rozwoju z ośrodkami naukowymi. Współpracujemy z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem w Lund, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniką Łódzką, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi instytucjami naukowymi i naukowcami.

Dzięki naszej wiedzy i chęci rozwoju jesteśmy często zapraszani do realizacji grantów naukowych.

Nasza praca nad nowymi produktami oraz technologiami jest poparta wieloma wyróżnieniami i patentami. Planujemy - dzięki naszej pracy i intensywnemu rozwojowi branży - dalsze sukcesy na tym polu.