Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Budowa hali produkcyjnej - JHJ 1-PN/2017

Budowa hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ

 

Numer postępowania:

JHJ 1-PN/2017

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

Gizałki, dnia 16 czerwca 2017 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest budowa hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów, która obejmuje:

1. budowę hali (cały etap I);

2. roboty ziemne oraz fundamenty (stan zerowy) etapu II.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

Termin składania ofert upływa dnia 17 LIPCA 2017 ROKU o GODZ. 12:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1039537, a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

Link do ogłoszenia

 

**********************************

24 lipca 2017 roku

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania można pobrać tutaj.