Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – dostawa automatycznej linii produkcyjnej wraz z silosami na materiały sypkie

Dostawa automatycznej linii produkcyjnej wraz z silosami na materiały sypkie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA AUTOMATYCZNEJ LINII PRODUKCYJNEJ WRAZ Z SILOSAMI NA MATERIAŁY SYPKIE

 

Numer postępowania:

JHJ 1-PN/2018

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 02 lutego 2018 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej linii produkcyjnej oraz dostawa i montaż pięciu silosów na materiały sypkie.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.:

 

Część nr 1 – dostawa i montaż automatycznej linii produkcyjnej;

 

Część nr 2 – dostawa i montaż pięciu silosów na materiały sypkie.

 

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1, 2.2 oraz 7 do Warunków Zamówienia.

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż pięciu silosów do materiałów sypkich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.

 

Zamówienie jestrealizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

Termin składania ofert upływa dnia 06 MARCA 2018 ROKU o GODZ. 14:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1086001, a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

**********************************

16 lutego 2018 roku

 

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

 

**********************************

05 marca 2018 roku

 

Pytania nr 2 do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

 

Zmienioną treść Warunków Zamówienia, można pobrać tutaj.

 

Zmienioną treść Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1086001, można pobrać tutaj.

 

Termin składania ofert upływa dnia 09 MARCA 2018 ROKU o GODZ. 14:00.

 

 

**********************************

16 marca 2018 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj:

 

Część nr 1 – dostawa i montaż automatycznej linii produkcyjnej

 

Część nr 2 – dostawa i montaż pięciu silosów na materiały sypkie