Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – dostawa pięciu silosów do materiałów sypkich

Dostawa i montaż pięciu silosów do materiałów sypkich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA PIĘCIU SILOSÓW DO MATERIAŁÓW SYPKICH

 

Numer postępowania:

JHJ 4-PN/2017

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 21 listopada 2017 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż pięciu silosów do materiałów sypkich na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

Termin składania ofert upływa dnia 06 GRUDNIA 2017 ROKU o GODZ. 12:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1070044 , a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

 

**********************************

05 grudnia 2017 roku

 

Informację o zmianie Warunków Zamówienia można pobrać tutaj.

 

Zmienioną treść Warunków Zamówienia, można pobrać tutaj.

 

Zmienioną treść Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1070044, można pobrać tutaj.

 

Termin składania ofert upływa dnia 22 GRUDNIA 2017 ROKU o GODZ. 12:00.

 

 

********************************** 

22 stycznia 2018 roku

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania można pobrać tutaj.