Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – dostawa samodzielnego zestawu automatyki przemysłowej do sterowania procesami wraz z oprogramowaniem

Dostawa samodzielnego zestawu automatyki przemysłowej do sterowania procesami wraz z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – DOSTAWA SAMODZIELNEGO ZESTAWU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ DO STEROWANIA PROCESAMI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Numer postępowania:

JHJ 4-PN/2018

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 25 września 2018 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa samodzielnego zestawu automatyki przemysłowej do sterowania procesami wraz z oprogramowaniem na teren działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnochów.

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 oraz 6 do Warunków Zamówienia.

 

Zamówienie jestrealizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
 
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

Termin składania ofert upływa dnia 04 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU o GODZ. 14:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1139091, a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

**********************************

27 września 2018 roku

 

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

 

 

**********************************

02 października 2018 roku

 

Pytania nr 2 do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

 

Zmienioną treść Warunków Zamówienia, można pobrać tutaj

 

Zmienioną treść Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1139091, można pobrać tutaj

 

Termin składania ofert upływa dnia 08 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU o GODZ. 14:00.

 

 

**********************************

08 października 2018 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj