Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – wykonanie konstrukcji stalowej, pokrycia dachu, odbudowy ścian i stolarki dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej - JHJ 3-PN/2017

Wykonanie konstrukcji stalowej, pokrycia dachu, odbudowy ścian i stolarki dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej – wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – WYKONANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ, POKRYCIA DACHU, OBUDOWY ŚCIAN I STOLARKI DLA INWESTYCJI ZATYTUŁOWANEJ – BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ

 

Numer postępowania:

JHJ 3-PN/2017

  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”

Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

 

 

Gizałki, dnia 6 października 2017 roku

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie konstrukcji stalowych, pokrycia dachu, obudowy ścian oraz stolarki budowlanej dla inwestycji zatytułowanej – Budowa hali produkcyjnej – wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 283/29, arkusz mapy 1, obręb Czołnuchów.

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności spółki JHJ Sp. z o.o.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych oraz ulepszonych produktów opracowanych w ramach prac B+R.

 

Termin składania ofert upływa dnia 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU o GODZ. 12:00.

 

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1060238, a jego treść można pobrać tutaj.

 

Warunki Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

 

Link do ogłoszenia

 

**********************************

21 października 2017 roku

 

Pytania do przetargu wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami można pobrać tutaj.

 

Nowy termin składania ofert to dzień 26 października 2017 roku, godz. 12:00.

 

**********************************

10 listopada 2017 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać tutaj.