Sukces przez innowacje

JHJ Sp. z o.o. została założona w 2001 roku i  jest  producentem probiotyków dla ludzi i zwierząt, dodatków paszowych, zakwaszaczy, mieszanek uzupełniających dla wielu gatunków zwierząt oraz preparatów do suchej dezynfekcji pomieszczeń chowu zwierząt.


JHJ od wielu lat blisko współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą w celu rozwoju i tworzenia innowacyjnych produktów dla ludzi i zwierząt. Firma od 2007 roku uczestniczy w klastrze żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznym NUTRIBIOMED. Efektem niniejszej współpracy jest powstanie innowacyjnego probiotycznego dodatku paszowego, mieszanin szczepów bakterii kwasu mlekowego i propionowego do zakiszania pasz, probiotycznego suplementu diety dla ludzi oraz wielu innych innowacyjnych projektów.

JHJ jest również członkiem międzynarodowej organizacji International Probiotics Association (IPA), która zrzesza firmy i organizacje zajmujące się rozwojem branży probiotycznej. Dzięki temu mamy kontakt z najnowszymi osiągnięciami w produkcji i zastosowaniu probiotyków oraz mamy realny wpływ na kreowanie trendów w tych dziedzinach.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, JHJ korzysta ze staży i szkoleń dla pracowników w ramach programu transferu wiedzy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami. JHJ wraz z ośrodkami naukowymi uczestniczy w innowacyjnych projektach badawczych, między innymi w Programie Badań Stosowanych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Szeroka wiedza naszego zespołu, nowoczesna technologia i bliska współpraca z uznanymi naukowcami pozwala nam zapewniać innowacyjność oraz wysoką jakość oferowanych produktów. JHJ posiada certyfikat ISO 9001, HACCP, GMP oraz GMP+. Dzięki temu jesteśmy w stanie w pełni zaspokajać oczekiwania naszych klientów, a także szukać, badać i opracowywać nowe rozwiązania, które będę miały wpływ na lepsze jutro.

Blog

Możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt użytkowych

Wobec obserwowanego od ponad 30 lat, z coraz większym nasileniem, wzrostu antybiotykooporności bakterii chorobotwórczych i zmniejszającej się skuteczności antybiotyków w leczeniu chorób bakteryjnych ludzi i zwierząt wiele organizacji międzynarodowych oraz krajowych podejmuje wielokierunkowe działania których celem jest jak najszersze uświadomienie, że stosowanie antybiotyków u zwierząt ma wpływ na lekooporność bakterii występujących u ludzi, w tym bakterii chorobotwórczych i warunkowo chorobotwórczych oraz determinuje zwiększenie i rozprzestrzenienie antybiotykooporności.

czytaj dalej

Możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt użytkowych

Wobec obserwowanego od ponad 30 lat, z coraz większym nasileniem, wzrostu antybiotykooporności bakterii chorobotwórczych i zmniejszającej się skuteczności antybiotyków w leczeniu chorób bakteryjnych ludzi i zwierząt wiele organizacji międzynarodowych oraz krajowych podejmuje wielokierunkowe działania których celem jest jak najszersze uświadomienie, że stosowanie antybiotyków u zwierząt ma wpływ na lekooporność bakterii występujących u ludzi, w tym bakterii chorobotwórczych i warunkowo chorobotwórczych oraz determinuje zwiększenie i rozprzestrzenienie antybiotykooporności.

czytaj dalej

Misja / wizja

Misja

Poszukiwanie, opracowywanie, rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań żywieniowych w celu wzrostu efektywności produkcji zwierzęcej, dobrostanu zwierząt, poprawy zdrowotności oraz bezpieczeństwa żywności.

Wizja

Dążymy do tego, aby nasza firma była postrzegana jako renomowany producent w branży biotechnologicznej, który dba o środowisko naturalne i jest odpowiedzialny społecznie.

Przetargi